Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Daniel Defonun “Robinzon Kruzo”
16 Mart , 2015

Məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun “Robinzon Kruzo” (1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə əzmi, iradə möhkəmliyi, dözümlülüyü, yaradıcı əməyi tərənnüm olunur. Əsər adi insanın yaradıcı fəaliyyətinin imkanlarına inam hissi aşılayan bir roman kimi bizi məftun edir. Saysız-hesabsız oxuculara nəsilbənəsil bədii zövq vermiş “Robinzon Kruzo” öz qəribə macəralarıyla hər yaşda oxunan kitabdır.

Müəllif: Daniel Defo

Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: “Şərq-Qərb”
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-34-230-7
Səhifə: 480 səh.
Format: 60x90 1/16 (150x210 мм) 
Cildi: bərk
Tiraj: 1000 nüsxə