Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Boni - Sevimli Nağıllar
16 Mart , 2015

Uşaqlara erkən yaşda yaradıcılıq vərdişləri aşılamaq, onlarda müstəqil şəkildə düşünmək, hadisələri əlaqələndirmək və müqayisə qabiliyyətinə malik olmaq bacarığı yaratmaq üçün "Boni" seriyası əvəzolunmaz vasitədir. Hər kitabda rəsmlərin dili ilə bir əhvalat anladılır, uşaqlardan isə rəsmlərdə baş verənləri yazı ilə ifadə etmək tələb olunur. Bir sözlə, hər kitab əslində uşaqlarınızın müəllifi olacağı yeni bir kitab deməkdir

Formatı: A4

Səhifə sayı: 16