Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Antik ədəbiyyatı antologiyası
17 Mart , 2015

Oxuculara təqdim edilən bu kitaba qədim yunan xalq ədəbiyyatı nümunələri, müxtəlif əsatirlər və miflər, eyni zamanda antik yunan ədəbiyyatı korifeylərindən Homerin, Hesiodun, Esxilin, Evripidin, Sofoklun, Aristofanın, Aristotelin uzun əsrlər boyu dünya ədəbiyyatı xəzinəsini bəzəyən inciləri və qədim Roma ədəbiyyatından nümunələr daxil edilmişdir.


Müəllif: 
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: "Şərq-Qərb"
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-448-66-5
Səhifə: 824 səh.
Format: 60x84/16 (150x200 мм) 
Cildi: bərk
Tiraj: 1000 nüsxə