Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
“QILINC VƏ QƏLƏM” – MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ
7 Dekabr , 2016
Fəxrəddinin timsalında azadlıq fədaisinin, Nizami Gəncəvinin timsalında xalqına bağlı olan Azərbaycan ziyalısının, Qızıl Arslan simasında mübariz sərkərdə və ədalətli hökmdarın obrazı yaradılır. Eyni zamanda Məhsəti Gəncəvi obrazı ilə də o dövrün ədəbi mühitində qadınların rolu və ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatında və mədəniyyətində qadına şəxsiyyət kimi verilən dəyər tərənnüm olunur.