Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Kitab abidələri
Redyard Kiplinq. Seçilmiş əsərləri
24 Aprel , 2018
Çoxşaxəli yaradıcılığı həmişə ədəbi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan və heç təsadüfi deyil ki, nüfuzlu Nobel mükafatı alan ilk ingilis yazıçısı Redyard Kiplinqin “Seçilmiş əsərləri”ndə yazıçının “Hindistan hekayələri” və “Balaca nağıllar” başlığı altında müxtəlif əsərləri oxuculara təqdim edilmişdir.
Kiplinqin əsərlərində Hindistanla bağlı mövzular önəmli yer tutur. Sənətkarın təşbehlərlə zəngin dili ingilis ədəbiyyatı xəzinəsinə böyük töhfələr vermişdir.
Nobel mükafatı laureatları seriyasına daxil olan və “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.