Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Kitab abidələri
Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş əsərləri
24 Aprel , 2018

XX əsr söz sənətinə ən sanballı yeniliklər gətirən qələm sahibləri arasında Xorxe Luis Borxesin adı həmişə ön sıralarda çəkilir. Yaşadığı dövrün ən böyük yazıçılarından olan Borxes şair və publisist kimi də tanınır. O, ispan dilinin şərəfini, Argentina və Latın Amerikası ədəbiyyatının ləyaqətini qorumağı bacaran söz ustalarındandır.

X.L.Borxesin "Seçilmiş əsərləri" kitabında verilən "Əlif", "Qum kitabı", "25 avqust 1983-cü il", "Babil kitabxanası", "Xarabalıq dairələri" və s. novella, hekayə, esse və araşdırmaları onun yaradıcılığının ən mühüm hissəsini təşkil edir. Yaradıcılığında "yol" və "görüş" metaforaları çox qabarıqdır. Yazıçının aləmində yollar əvvəlcədən müəyyənləşdirilib, onların əvvəli-sonu bilinmir; görüşlər təkcə üz-üzə gəlmək, personajların rastlaşması, yaxud yolların ayrılması deyil, həm də yolların birləşdiyi, kəsişdiyi, ayrıldığı məhdud məkandan çıxmaq üçün imkanlar açır.

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.