Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Xalq şairi Qabilin “Seçilmiş əsərləri” işıq üzü görüb
25 Aprel , 2018

Kitabın birinci cildində Qabilin müxtəlif illərdə qələmə aldığı bir-birindən maraqlı şeirləri toplanıb. Burada sənətkarın Vətən, ana sevgisi, torpaq məhəbbəti ilə yoğrulmuş, Azərbaycanın zəngin və rəngarəng təbiətini tərənnüm edən, eləcə də məhəbbət mövzusunda əsərləri ilə tanış olmaq mümkündür.

“Seçilmiş əsərlər”in ikinci cildinə isə şairin ömrünün son dövrlərində, əsasən də müstəqillik illərində yazdığı və yüksək vətəndaşlıq mövqeyini əks etdirən şeirləri və müxtəlif illərdə qələmə aldığı poemaları daxil edilib. İkinci cild Qabilin Qarabağ mövzusuna həsr olunmuş “Ümid sənədir ancaq” şeri ilə açılır: