Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Ə.Haqverdiyev-Ovçu Qasım
25 Aprel , 2018

Ovçu Qasım / Ə.Haqverdiyev ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Renessans-A", 2017.- 12 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Bu kitab kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.