Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Qrimm qardaşları-Bremen musiqiçiləri
25 Aprel , 2018

Bremen musiqiçiləri / Qrimm qardaşları  ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Renessans-A", 2017.- 16 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Sahibi tərəfindən tərk edilmiş uzunqulaq Bremen şəhərinə küçə musiqiçisi olmaq məqsədilə yollanır. Uzunqulaq və dostları bir evə rast gəldilər, beləcə Bremen musiqiçiləri , uzunqulaq, xoruz, it, pişik bu evdə firavan həyat sürürlər.