Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
C.Cabbarlı-Ölkəm
25 Aprel , 2018

Ölkəm / Cəfər Cabbarlı  ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Renessans-A", 2017.- 8 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

"Ölkəm" şeirində Azərbaycanın , gözəl təbiəti, qarlı dağları, yaşıl çölləri tərənnüm olunur