Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Kitab abidələri
Ş.Perro-Büllur başmaq
25 Aprel , 2018

Ovçu Səməndərin hekayələri / Həsən Mehdiyev ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Renessans-A", 2017. - 16 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Nağılın əsas qəhrəmanı ögey ana və onun qızlarının əzab əziyyətinə qatlanan, qızcığazın əhvalatıdır. Kralın oğlu tərəfindən həyata keçirilən ziyafət gecəsinə küllü qız çox qatılmaq istəsə də, ögey ana və bacılar izin vermir. Lakin, sehrbaz qadının köməkliyi ilə, Zoluşka bu ziyafətə qatıla bilir.Kralın oğlu qızcığaza o gecə aşiq olur. Qızcığazın itmiş ayaqqabısı Şahzadəyə onu tapmaqda kömək olur.