Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Kitab abidələri
Beş qardaş
25 Aprel , 2018

Məlikməmmədlə vəfalı atın nağılı ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Renessans-A", 2017.-  32 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Kitabçaya ingilis uşaq nağıllarından bəzi nümunələr daxil edilmişdir. Mənəvi saflıq və xeyirxahlıq bu nağılların əsas mövzusudur