Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
V.Suteyev-Miyo eləyən kim idi?
25 Aprel , 2018

Miyo eləyən kim idi?/ V.Suteyev  ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Renessans-A", 2017.- 16 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Nağılda küçüklə balaca pişiyin əhvalatından bəhs olunur. Kitabda verilən nağıl rəngli şəkillərin köməyilə izah olunur və az yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.