Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Ələkbər Salahzadə "Çoxbilmişlər və ya Cırtdanla görüş"
28 Mart , 2019
Əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Salahzadənin bu kitabında müxtəlif illərdə yazdığı əsərlər toplanmışdır.Kitab uşaqlar üçün nəzərdə tutulsa da, ondan orta və yaşlı nəslə məhsub oxucular da istifadə edə bilərlər.