Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
HOMER "ODİSSEYA"
24 Fevral , 2015

Əfsanəvi yunan şairi Homerin "Odisseya" epik poeması qədim yunanların  dünya duyumu və dünyaya  münasibətinin  bir ifadəsidir. " İllada" da olduğu kimi, "Odisseya"  eposunda da Homer hadisələrin bədii təqdimatında xronoji ardıcıllığa riayət etmir. Lakin bu ardıcılıq ustalıqla və əsərin bütövlüyü qorumaq şərti ilə pozulur. "Odisseya"  Qədim Yunanistanın sosial həyatını, mədəniyyətini öyrənmək baxımından  müstaəsna əhəmiyyətə malikdir.