Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Con Qolsuorsi
10 Mart , 2015

İngilis yazıçısı və dramaturqu, 1921-ci ildə yaradılan PEN-klubun ilk rəhbəri Con Qolsuorsi (1867-1933) iyirmiyə yaxın romanın, onlarca pyesin, yüzlərcə hekayə və essenin müəllifidir. 1917-ci ildə aristokrat rütbəsindənimtina edən, ölümündən cəmi iki ay əvvəl (1932) Nobel mükafatına layiq görülən yazıçı “Riyakarlar adası” (1904), “Malikanə” (1907), “Qardaşlıq” (1909), “Patrisi” (1911), “Ölümdən güclü” (1917), romanları, “Foryastlar haqqında saqa” adlı trilogiyası və “Gümüş mücrü” (1906), “Mübarizə” (1909), “Həqiqət” (1910) pyesləri ilə dünya şöhrəti qazanmışdır. O zaman Britaniya imperiyasının daxili işlər naziri Uinston Çörçill etiraf edirdi ki, həbsxanalarda islahatlar aparmasına Qolsuorsinin “Həqiqət” pyesinin böyük təsiri olmuşdur. Bu kitabda Con Qolsuorsinin “Ölümdən güclü” romanı, “Dözümlü adam” povesti və hekayələri Azərbaycan oxucusunun ixtiyarına verilmişdir.

Müəllif: Con Qolsuorsi

Dil Azərbaycan

Nəşriyyat: “Şərq-Qərb” 

Nəşr ili: 2010 

İSBN: 978-9952-34-263-5

Səhifə: 720 səh

Format:16 (130x210 мм)

Cildi bərk 

Tiraj: 10000 nüsxə