Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Yeni kitablar
Sədi Şirazi,
10 Mart , 2015

Həqiqət və gözəllik aşiqi Sədi farsdilli ədəbiyyata çox ciddi yeniliklər gətirmiş, hətta müəyyən baxımdan inqilab etmiş nəhəg sənətkardır. Bu kitaba didaktik poema janrının parlaq nümunəsi olan “Bustan”ı ilə yanaşı, böyük şairin özündən sonrakı bütün əsərlərdə Yaxın və Orta Şərq xalqlarının çox sevdiyi kitablardan biri olub, uzun illər dərslik kimi istifadə olunan və dünyanın mədəni . xalqlarının dillərinə çevrilən “Gülüstan”ı, eləcədə bir sıra lirik əsərləri – qəsidə, rübai, qəzəl və qitələri daxıl edilmişdir.

 Müəllif: Sədi Şirazi

Dil: Azərbaycan

Nəşriyyat: “Şərq-Qərb”

Nəşr ili: 2009

 İSBN: 978-9952-34-217-8

Səhifə: 408 səh.

 Format:60x90 1/16 (150x210 мм)  

Cildi: bərk

Tiraj: 1000 nüsxə