Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Mərtəbələr (roman)

Roman günümüzdə hər bir kəsi düşündürən pul, qazanc və bununla bağlı formalaşan maddi həyat səviyyəsindən bəhs edir. Lakin, eyni zamanda, əsərdə müxtəlif insanların namus, vicdan, düzlük kimi mənəvi dəyərlərə olan fərqli

Elxan Elatlı "Adsız tablo"

Bakıda amansız qətl hadisəsi baş verir. Bu qətl bəzi intim sirləri üzə çıxarsa da, qətlin öz sirrini açmaq mümkün olmur. Cinayət axtarışı üzrə məşhur ekspert Qanbay Qasımlı təhqiqata cəlb edilir. Onun qarşıda üç gündən a

Elxan Elatlı "Cəhənnəmdən gələn səs"

Azərbaycan ədəbiyyatında dedektiv janrında yazna yazıçılar içərisində Elxan Elatlı ən ön sıralarda yer alıb. Onun “Qan ləkəsi”, “Xəyanət”, “Qisas gecəsi”, “Cəhənnəmdən gələn səs”, “Bakıdan gələn xəfiyyə

BƏXTİYAR VAHABZADƏ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

Bəxtiyar Vahabzadə yaşayan, döyüşən, səfərbər edən və Vətən, xalq qarşısında öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirən çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsidir. Elinə, torpağına, kökünə bağlılıq, təkrars

“QILINC VƏ QƏLƏM” – MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ

Fəxrəddinin timsalında azadlıq fədaisinin, Nizami Gəncəvinin timsalında xalqına bağlı olan Azərbaycan ziyalısının, Qızıl Arslan simasında mübariz sərkərdə və ədalətli hökmdarın obrazı yaradılır. Eyni zamanda Məhsəti Gəncə