Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Azərbaycan bayatıları

Bayatılar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından yazılı ədəbiyyata da keçmişdir. Obrazlarının yeniliyi, qeyri-adiliyi ilə səciyyələnən, hikmət yükü ağır, məna və mətləbcə zəngin olan həmin nadir sənət incilər

Koroğlu

Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının qiymətli əsəri olan "Koroğlu" dastanında xalqımıza məxsus qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, humanizm, dostluq, qardaşlıq, qonaqsevərlik və başqa xüsusiyyətlər öz parlaq bədii ifadə

Aqata Kristinin

İngilis yazıçısı, bənzərsiz detektiv ustası Aqata Kristinin “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Seçilmiş əsərləri”nə “Şərq ekspressi”ndə qətl”, “Beş donuz balası

Qurban Səid Əli və Nino

Bu kitab ədəbiyyatımızın ən məşhur və qalmaqallı əsərlərindən biridir. Dünyanın 33 dilinə tərcümə olunub və 66 ölkədə nəşr edilib. Əksər avropa ölkələrində ƏSRİN ROMANI kimi dəyərləndirilib.

Tənha canavar

Müəllifin detektiv janrında və vətənpərvərlik ruhunda yazdığı bu romanda qəhrəman türk övladlarından bəhs olunur. Kitab Azərbaycanın milli təhlükəsizlik orqanlarının qəhrəman əməkdaşklarına ithaf olunur.