Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Nüsrət Kəsəmənli şeirləri

Nüsrət Kəsəmənli... Azərbaycan gəncliyinin bütöv bır nəsli öz sevgililərinə onun şeirlərini göndərməklə hisslərini, duyğularını ifadə etdilər.Dünyaya şair kimi gəlib, dünyadan şair kimi gedə

"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası"

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" nın təqdim olunan III cildində Azərbaycan yazıçılarının uşaqlar üçün qələmə aldıqları nəsr əsərlərindən nümunələr toplanmışdır. Uşaq ədəbiyyatının zə

Çingiz Aytmatov

Müasir dünyanın görkəmli söz ustalarından biri, məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı dərin milli köklərə malik olduğu kimi, həm də ümumbəşəri mahiyyət və məzmun ifad

Məhəmməd Füzuli Əsərləri Altı Cilddə

Azərbaycan-türk şerinin tacidarı Məhəmməd Füzuli Şərq xalqlarının ədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərən dahi bir sənətkardır. Xaqani, Nizami, Rumi, Nəsimi, Yunus Əmrə, Nəvai kimi ölməz şairlər sırasında

Cəlil Məmmədquluzadə

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin