Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Məntiq (nəzəriyyə və praktika)

Kitabda məntiqin aktual problemlərinin (təfəkkür formalarının) konkret təhlili verilməklə, ilk dəfə “Təbii dilin tədqiqi“, “Normalar məntiqi , “Əqli nəticənin məhkəmə praktikasında rolu“, “Arqumentasiya nəzəriyyəsi, on

Etiraflar Vadisi

İndoneziyanın Kalimantan adasındakı cəngəlliklərə səyahətə yollanmış bir neçə varlı adam, özlərini hər bir təhlükədən sığortalanmış hesab edirlər. Dəstədə qatil peyda olur. Nəticədə isə, dəstənin bütün üzvləri qət

“Tap tapmaca, balaca…”

“Tap tapmaca, balaca…” adlı kitab müəllifin on doqquzuncu kitabdır.Kitabda müxtəlif mövzuda şeirlər qələmə alınıb. Kitab kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulub. Hər şeirin sonunda test sualları verilib ki, bu da &n

Kemaləttin Tuğcu "Kuklacı"

Usta və qıvraq qələmiylə türk uşaqlarına ömrünü və könlünü verən Kemalettin Tuğcu 1902-ci ildə Türkiyədə dünyaya göz açmışdır.Ayaqları içə doğru olaraq şikəst doğulub. Atası özündən 16 ay böyük olan qardaşı Nurəd

V.Suteyev-Miyo eləyən kim idi?

Miyo eləyən kim idi?/ V.Suteyev  ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respubli