Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Ayzek Azimov. “Seçilmiş əsərləri”

Ayzek Azimov XX əsr dünya fantastikasının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Yaradıcılığında 500-ə yaxın fantastik, detektiv, elmi-populyar, tarixi tədqiqatlar və yumoristik əsərlərin, Bibliya və Şekspir üzrə izahların, ü

Hersoq (roman)

1915-ci ildə Kanadanın Kvebek əyalətində dünyaya gəlmiş yəhudi əsilli Amerika yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Sol Bellou 1944-cü ildə “Göylərin və yerin arasında” adlı əsəri ilə şöhrət qazanmışdır. Yazıçı həmçin

Ayzek Azimov. Seçilmiş əsərləri

Ayzek Azimov XX əsr dünya fantastikasının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Ayzek Azimovun yaradıcılığını tam işıqlandırmaq mümkün deyil, çünki yazıçının mövzu dairəsi, qaldırdığı problemlər çoxşaxəli və çoxas

Samuel Bekket. Seçilmiş əsərləri

Dünya şöhrətli irland yazıçısı, şair və dramaturq Samuel Bekket dünya ədəbiyyatı tarixində daha çox Absurd Teatrının yaradıcısı kimi qalır. Ona ən böyük şöhrət gətirən əsəri isə dünya dramaturgiyası incilərindən biri o

Tomas Vulf - Seçilmiş əsərləri

XX yüzil Amerika, bütövlükdə isə dünya ədəbiyyatını Tomas Vulfsuz təsəvvür etmək çətindir. Cəmi otuz səkkiz il ömür sürmüş Tomas Vulf parlaq yaradıcılığı ilə bədii sözün imkanları haqqında təsəvvürləri daha da geniş