Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Dünya yazıçılarının nağılları

İnsan fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan məhz nağıl mətnləridir. Bütün dünya nağıllarının süjet xəttində, məzmununda, ideyasında bənzərliyin, hətta eyniliy

H.Mann. “Seçilmiş əsərləri”

Müasir dünya ədəbiyyatı seriyasından olan Haynrix Mannın “Seçilmiş əsərləri”ndə oxuculara ona dünya şöhrəti qazandıran “Təbəə” və “Professor Qanmaz” romanları təqdim olunmu

M.A.Şoloxov. "Seçilmiş əsərləri"

Tanınmış rus yazıçısı Mixail Aleksandroviç Şoloxov özünün "Sakit Don" əsəri ilə dünya şöhrəti qazanmış və həmin romana görə 1965-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülmüşd&u

Andrey Platonov. Seçilmiş əsərləri

Andrey Platonov (1899-1951) sovet dövrü rus ədəbiyyatının ən çox sıxışdırılan, mənəvi təzyiqlərə məruz qalan yazıçılarındandır. Onun yaradıcılığını İ. Stalin və M.Qorki ideoloji cəhətdən tənqid edib,

"Con Milton "Seçilmiş əsərləri

Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan Con Miltonun “Seçilmiş əsərləri”nə “İtirilmiş cənnət” və “Qaytarılmış cənnət” poemaları daxil edilmişdir. Con Milton dünya ədəbiyyat