Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Nəcib Fazil Qısakürək. Seçilmiş əsərləri

Qələmini söz sənətinin müxtəlif janrlarında sınayan Nəcib Fazil, hər şeydən əvvəl, qüdrətli şair və istedadlı dramaturqdur. Nəcib Fazilin bütün dram əsərlərində vurğulanan başlıca ideya budur ki, insan kai

Stanislav Lem. Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda Stanislav Lemin Azərbaycan oxucusunun indiyə kimi öz doğma dilində tanış ola bilmədiyi ən dəyərli əsərləri təqdim edilmiş və bu zaman onun yaradıcılığının müxtəlif sahələri nəzərə alınmışdır. Bu kitabda

Erix Mariya Remark. Seçilmiş əsərləri

Erix Mariya Remark. Seçilmiş əsərləri (Tərc. V.Hacıyev, Ç.Qurbanlı) 1898-ci ildə Almaniyada doğulmuşdur. 1920-ci ildə "Xülyaların sığınacağı" ilk romanını çap etdirib, 1929-cu ildə işıq üzü gö

Mark Tvenin

Bu kitabda Amerika ədəbiyyatının klassiklərindən olan Mark Tvenin iki romanı – “Tom Soyyerin macəraları” (1876) və “Heklberri Finnin macəraları” (1885) əsərləri Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur.Birinci roma

Lev Tolstoy

Dünya ədəbiyyatı tarixində bir çox mütəfəkkir sənətkar məlumdur. Varlığın fəlsəfəsi üzərində dərin əzabla düşünən belə mütəfəkkir yazıçılar sırasında demokratik rus mədəniyyətinin