Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Mixail Bulqakov

Mixail Bulqakov rus ədəbiyyatı və dünya mədəniyyəti klassikləri sıralarında öz layiqli yerini tutmuş yazıçı-dramaturqdur. Yazıçının kitabda verilmiş “Master və Marqarita” romanı SSRİ-də azadlığın

Aleksandr Soljenitsın

Rus yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Soljenitsın öz dövrünün ictimai-siyasi məsələlərini əhatə edən epik əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanmışdır. Yazıçının “Şərq-Q

Per Lagerkvist

Per Lagerkvist (1891-1974) yaradıcılıq ömrünün böyük bir hissəsini vətəni İsveçdən kənarda-Danimarkada, Fransada, İtaliyada keçirib. Amma onun qələmindən çıxan əsərlər İsveç ədəbiyya

İngilis ədəbiyyatı antologiyası

Bu kitabda XVI-XIX əsrlər ingilis ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən Uilyam Şekspir, Daniel Defo, Conatan Svift, Robert Börns, Valter Skott, Corc Qordon Bayron, Persi Bişi Şelli, Çarlz Dikkens, Luis Keroll, Brem S

Yohan Volfqanq Gete

Yohan Volfqanq Gete (1749-1832) alman xalqının yetirdiyi ən böyük ədəbi və fəlsəfi dühalardandır. Getenin “Gənc Verterin iztirabları” (1774) romanı, Vilhelm Mayster haqqında dilogiyası (1795-1796; 1821-1829), &ldqu