Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Uilyam Qoldinq

İngilis yazıçısı Uilyam Qoldinq (1911-1993) ədəbiyyata 1934-cü ildə kiçik şeirlər kitabıyla gəlsə də, onun bu ilk addımı, demək olar ki, uğursuz alınmış, iyirmilik fasilədən sonra isə "Milçəklər kralı" r

Lion Feyxtvanger

Yaradıcılığa 1923-cü ildə nəşr etdirdiyi "Eybəcər hersoq arvadı" adlı romanı ilə başlayan Lion Feyxtvanger (1884-195 sonrakı illərdə yazdığı "Lautenzak qardaşları"(1943), "Tülkülər üzümlükdə" (1947-194

Antik ədəbiyyatı antologiyası

Oxuculara təqdim edilən bu kitaba qədim yunan xalq ədəbiyyatı nümunələri, müxtəlif əsatirlər və miflər, eyni zamanda antik yunan ədəbiyyatı korifeylərindən Homerin, Hesiodun, Esxilin, Evripidin, Sofoklun, Aristofanın, Aristote

O.Henri

Dünya ədəbiyyatının ünlü simalarından olan O.Henri daha çox hekayələr ustası kimi məşhurdur. Çox ağır bir həyat yaşamış yazıçı dünyasını erkən dəyişsə də, özündən sonra adını

Aqata Kristi

İngilis yazıçısı, bənzərsiz detektiv ustası Aqata Kristinin “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Seçilmiş əsərləri”nə “Şərq ekspressi”ndə qətl”, “Beş donuz balası