Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Boni - Sevimli Nağıllar

Uşaqlara erkən yaşda yaradıcılıq vərdişləri aşılamaq, onlarda müstəqil şəkildə düşünmək, hadisələri əlaqələndirmək və müqayisə qabiliyyətinə malik olmaq bacarığı yaratmaq üçün "Boni" seriy

Conatan Svift. Qulliverin səyahəti Добавить отзыв

XVIII əsrin böyük ingilis yazıçısı Conatan Svift özünün məşhur “Qulliverin səyahəti” satirik – fantastik romanıyla bütün dünyada şöhrət qazanmışdır.Bu üsyankar ruhlu

Rabindranat Taqor

Böyük hind yazıçısı və şairi, ictimai xadimi Rabindranat Taqorun (1861-1941) yaradıcılığı hind və benqal ədəbiyyatının, musiqisinin formalaşmasında, hind ictimai şüurunun inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışd

Çingiz Aytmatov

Müasir dünyanın görkəmli söz ustalarından biri, məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı dərin milli köklərə malik olduğu kimi, həm də ümumbəşəri mahiyyət və məzmun ifad

İradə Tuncay Yol romanı

Kitab müəllifin səfər qeydlərindən ibarətdir.