Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Con Qolsuorsi

İngilis yazıçısı və dramaturqu, 1921-ci ildə yaradılan PEN-klubun ilk rəhbəri Con Qolsuorsi (1867-1933) iyirmiyə yaxın romanın, onlarca pyesin, yüzlərcə hekayə və essenin müəllifidir. 1917-ci ildə aristokrat rütbəs

Anton Çexov

Dünya ədəbiyyatında görkəmli yerlərdən birini tutan böyük rus yazıçısı A.P.Çexov öz əsərlərində yaşadığı dövrün real səhnələrini, ictimai həyatın səciyyəvi tərəflərini əks etdirm

Sədi Şirazi,

Həqiqət və gözəllik aşiqi Sədi farsdilli ədəbiyyata çox ciddi yeniliklər gətirmiş, hətta müəyyən baxımdan inqilab etmiş nəhəg sənətkardır. Bu kitaba didaktik poema janrının parlaq nümunəsi olan “Bustan&r

Orxan Pamuk “Mənim adım qırmızı”

   Məşhur türk yazıçısı,2006-cı il ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamukun "Mənim adım qırmızı" romanında 1591-ci ilin  doqquz qış günü ərzində İstanbulda baş verən hadis

HOMER "ODİSSEYA"

Əfsanəvi yunan şairi Homerin "Odisseya" epik poeması qədim yunanların  dünya duyumu və dünyaya  münasibətinin  bir ifadəsidir. " İllada" da olduğu kimi, "Odisseya"  eposunda da Homer hadisələrin bədii təqd