Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Nazim Hikmət

Türk dünyası və XXəsr dünya ədəbiyyatının ən böyük şairlərindən biri olan Nazim Hikmət (1902-1963) Türkiyə, Azərbaycan, başqa türk və Şərq xalqlarının poeziyasına misilsiz təsir göstərmiş, ş

Uilyam Folkner

Böyük Amerika yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Uilyam Folkner (1897-1962) ilk dəfə özünün “Hay-küy və qəzəb” (1929) romanı ilə ədəbiyyatşünasların və oxucu kütləsinin rəğ

Qabriel Qarsia Markes

Kolumbiya yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Qabriel Qarsia Markes (1927) XX əsrin ən çox oxunan yazıçılarından biri, Latın Amerikası ədəbiyyatının ən orijinal nümayəndəsi kimi tanınır. Bədii yaradıcıl

Con Qolsuorsi

İngilis yazıçısı və dramaturqu, 1921-ci ildə yaradılan PEN-klubun ilk rəhbəri Con Qolsuorsi (1867-1933) iyirmiyə yaxın romanın, onlarca pyesin, yüzlərcə hekayə və essenin müəllifidir. 1917-ci ildə aristokrat rütbəs

Anton Çexov

Dünya ədəbiyyatında görkəmli yerlərdən birini tutan böyük rus yazıçısı A.P.Çexov öz əsərlərində yaşadığı dövrün real səhnələrini, ictimai həyatın səciyyəvi tərəflərini əks etdirm