Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

«Aşıq Qurbani şeirləri» Təbrizdə Azərbaycan tükcəsində nəşr edilib

Təbrizin «Axtər» nəşriyyatında çap edilmiş böyük el sənətkarının ən maraqlı şeirləri, bayatı, qoşma, tapmaca və qıfılbənd deyişmələri bölmələr üzrə tərtib olunub. 

X.əlibəyli-Ağ çəmən

Ağ çəmən/ Xanımana Əlibəyli ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika U

S.Behrəngi-Balaca Qara Balıq

Balaca Qara Balıq / Səməd Behrəngi ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublik

Qrimm qardaşları-Bremen musiqiçiləri

Bremen musiqiçiləri / Qrimm qardaşları  ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına

N.Gəncəvi-Kərpickəsən

Kərpickəsən/ Nizami Gəncəvi ;  burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublik