Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

H.Mehdiyev-Ovçu Səməndərin hekayələri

Ovçu Səməndərin hekayələri / Həsən Mehdiyev ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli ad

N.Gəncəvi-Şah və xidmətçi

Şah və xidmətçi / Nizami Gəncəvi ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublik

A.Şaiq-Yaxşı arxa

Yaxşı arxa / Abdulla Şaiq ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublik

N.Rəfibəyli-Bir cüt xurma ağacı

Ölkəm / Cəfər Cabbarlı  ; burax. məs. A.Cəfərov,  Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova , S.Səmədova ; dizayn. V.Ağamirzəyeva , E.Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Ki