Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Uşaq ədəbiyyatı

Dünya uşaq ədəbiyyatı özündə güclü ideya-istetik və mənəvi yük daşıyır. Dünya uşaq ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrin – milli mədəniyətimizin hüdudlarından çıxaraq üm

Azərbaycan Qırmızı Kitabı

Mövcud "Qırmızı Kitab" 6 hissədən ibarətdir və özündə nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan 14 məməli növü, 36 quş növü, 5 balıq növü, 13 amfibi və reptili növü, 40 həşərat

Bu günün kitabxanaçıları necə olmalı?

Bu günün kitabxanaçıları necə olmalı?Kitabxanaçının qarşısında duran ən ümdə vasitələrdən biri insanlara sevgi, öz işini mükəmməl bilən pedaqoji ustalığa malik olan və öz işində novator ol

Kitabxanalar xalqın milli sərvətidir

“Kitabxanalar xalqın milli sərvətidir”. Böyük öndər Heydər Əliyevin bu sözləri xalqın tarixi yaddaşını yaşadan mədəni intihablarda, dünyagörüşündə əvəsiz rol oynayan kitab və bu dəyə

Marağa rəsədxanası

Marağa rəsədxanasının banisi görkəmli azərbaycanlı alim Nəsirəddin Tusi (1201-1274) olmuşdur. Nəsirəddin Tusi rəsədxana qurmaq haqqında çoxdan fikirləşirdi. Bir ildən də az bir müddətdə o, rəsədxananın tikiləcəy