Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Beynek Nadir Kitablar və Əlyazmalar Kitabxanası

Beynek Nadir Kitablar və Əlyazmalar Kitabxanası (ing. Beinecke Rare Book and Manuscript Library və ya qısaca: BRBL) Yel Universitetinde yerləşən və dünyanın nadir kitapları və əlyazmaları saxlanmış ən büyük kitabxanadır.Bu

Miniatür kitab muzeyi

Miniatür kitab muzeyi 2 aprel 2002-ci ildə öz fəaliyyətinə başlamışdır. Muzey Zərifə Salahova tərəfindən 20 ildən artıq müddətində toplanmış nadir kolleksiyası əsasında yaradılmışdır.Muzeyin ekspozisiyası 27 vitri

Kitablar haqqinda deyilən 10 kəlam.

1. Kitablarım mənə çatacaq qədər böyük bir krallıqdır. (Shakespeare)2. Mən, kitablarımı yaratmadan əvvəl, kitablarım məni yaratdılar. (Montaigne)3. Kitabsız yaşamaq; kor, kar, dilsiz yaşamaqdır. (Seneca)4. Bu gün&u

Kitab və kitabxanalar

Müasir dövrümüzdə elm və texnologiyanın artan inkişaf tempi müsbət dəyərləri ilə yanaşı, həm də mənfi çalarları ilə özünü göstərməkdədir. Bir çox sahələrdə müşahidə ol