Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS
Xəbərlər
9 İyun , 2015

Stivenson kasıb ailədə anadan olur. Onun ilk işi kömür mədənində buxar maşınına xidmət etmək olur. Burada o su nasosunuquraşdırmaqla məşğul olur. O sonra rəhbər işə götürülür və Lord Ravensvortun kömür mədədninə rəhbərlik edir.

1814-cü ildə Stiivenson dəmir yolunda hərəkət edəbiləcək buxar lokomotivini düzəldir və bu uzun müddət tətbiq oluna biləcək maşın kimi qalır. Bir müddətt o yeganə olaraq buxar lokomotivinin tatası sayılır, baxmayaraq ki, ilk buxra qatarı texnologiyası Riçard Trevitiktərəfindən artıq bir neçə il öncə işlənmişdir. Trevitikin problemi onun lokomotivini atlar üçün nəzərdə tutulmuş ağır çarxlara malik arabalara qoşmaq idi. Bu onun lokomotivi üçün sadəcə olaraq ağır idi.

Stivensonun rəhbərliyi altında 27 sentyabr 1825-ci ildə Stokton və Dərlinqton arasında dünyada ilk dəfə olaraq dəmir yolu xətti açılır. Onun qatarı 38 vaqondan ibarət idi. Yanacq kimi vaqonlara kömür yüklənir. Bundan əlavə vaqonlarda sərnişinlər üçün 600 ədəd yer nəzərdə tutulur.

Sonralar Stivenson İngiltərədə məşhur dəmir yol şəbəkələrinin tikintisi ilə məşğul olur. O həm də lokomotivlərin hazırlanması ilə də məşğul olur və öz məhsullarını BelçikaFransaAlmaniyaİtaliya və İspaniya kimi ölkələrə göndərir.1847-1848-ci illərdə Stivenson Mühəndislik İnstitutunun (ingl. Institution of Mechanical Engineers) presidenti olur.

Corc Stivenson 12 avqust 1848-ci ildə Çersterfielddə vəfat edir.

Onun yeganə oğlu Robert Stivenson da mühəndis idi.