Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS
Xəbərlər
14 Sentyabr , 2020
14 sentyabr 1989-cu ildə Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yaradılmışdır. Teatr 2004-cü ildən Məhəmməd Tağı Sidqinin adını daşıyır. 
Uşaq və yeniyetmələrin milli, mənəvi-əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyəsində, dünyagörüşlərinin formalaşmasında özünəməxsus mühüm rol oynayan əsərləri tamaşaya qoymuş teatrın bütün kollektivini ürəkdən təbrik edirik və işlərində uğurlar arzulayırıq.